works

 

 

2001 


concept -  presentaties - pers - gedachten uitwisseling - resume

Wildernis in een cultuur landschap. 
5000 hectare cult-wildernis in de Flevopolder.

Cult-wildernis zijn geïsoleerde natuurbeelden in het landschap. Het kan overal gerealiseerd worden in de stad, in het dorp, in het park en landelijke gebieden. 
Door landschap te isoleren van elke menselijke activiteit, ontstaat er nieuwe ruimte in het cultuurlandschap waar natuur zich maximaal en onophoudelijk naar eigen inzicht kan ontplooien. 
Afspraken en documenten moeten ervoor zorgen dat hedendaagse cult-wildernis tot in het oneindige wordt beschermd. Er ontwikkelt zich langzaam maar zeker een nieuwe identiteit in het landschap, een cultwoud.

5000 hectare cult-wildernis in de Flevopolder.
De Flevopolder is extreem rationeel landschap dat op de tekentafel is ontstaan. Ingericht om met een maximale efficiëntie natuur processen te exploiteren. Het is landschap zonder enig sentiment ontstaan door samen aan de tafel afspraken te maken. Extreme beslissingen waren het, bijna te groot voor Nederland. De eens natuurlijke woeste Zuiderzee werd bedwongen door de Afsluitdijk. Er ontstaat een zoetwatermeer en heet sindsdien het IJsselmeer. Zo ontstonden er mogelijkheden voor nieuw land, in 1968 is de Flevopolder een feit, 98.000 hectare grond is er ingepolderd. 
Het artificiële landschap van Flevopolder is de beste locatie in Nederland voor hedendaagse cultwildernis. Dichtbij de randstad en omringd door verkeerd beheerde natuurparken als de Oostvaardersplassen, Veluwe en de Utrechtse heuvelrug.
Mijn voorstel is eenvoudig als doeltreffend. Ik wil een keurig vierkant van 5000 hectare groot landschap in zuidelijk Flevoland isoleren van elke menselijke activiteit. Zo ontstaat er nieuwe ruimte in het landschap. Deze ruimte is alleen toegankelijk voor natuurprocessen, er ontwikkelt zich een nieuwe identiteit in het landschap, een cultwoud. 
Er ontstaat een prachtig natuurbeeld in de Flevopolder en hedendaagse natuurprocessen krijgen alle gelegenheid zich maximaal te ontplooien. 
De structuur van de Flevopolder gebied mij om in vierkanten te denken. De locatie wordt omringd door een breed kanaal, het heeft een oppervlakte van ongeveer 7 x 7 kilometer groot. Aan de buitenzijde van het kanaal worden op regelmatige afstand lantaarns geplaatst. Dag en nacht is het beeld zichtbaar en kunnen de ontwikkelingen van cult-wildernis gevolgd worden. 
Binnen het vierkant gelden de wetten van de natuur, zij is daar volledig eigen baas tot in het oneindige. Buiten het vierkant gelden de regels van mensen. Omdat we gewend zijn natuur voor eigen doeleinden te gebruiken is gebied het gesloten voor mensen. 

Identiteit van Cult-wildernis. 
De volgorde is wildernis, cultuurland en urbanisatie. Bij urbanisatie is natuur volledig artificieel, bloemen bloeien waar en wanneer we maar willen. De natuur in het cultuurlandschap is voor iedereen, de natuur moet zich schikken naar de wensen van deze tijd. Wildernis ontbreekt!
Cult-wildernis: daar hebben hedendaagse natuur processen onophoudelijk de gelegenheid zich naar eigen inzicht maximaal en onophoudelijk te ontplooien. 
Natuurprocessen in cult-wildernis hebben eigen wetten en is volledig in staat haar eigen beslissingen te maken met als eindbestemming wildernis. Binnen afzienbare tijd zal de natuur het rationele landschap in de Flevopolder omtoveren tot een wildernis. Natuur in volle omvang, kracht en dynamiek worden vanzelf zichtbaar. Van zero naar een dicht begroeid cultwoud. 

Ik ben gefascineerd door de spontaniteit van wildernis. Er groeit en bloeit van alles dwars door de verrotting heen. Niets is er vanzelfsprekend, er moet van alles geregeld worden en dat doet ze heel spontaan. Zij gaat alle richtingen, zonder grondwet en is inconsequent. 
Het is een schitterend voorbeeld hoe natuur zich in deze tijd op cultuurgronden zal manifesteren. Er ontstaat een haarscherpe grens van wildernis processen en cultuurregels. Langzaam ontplooit er zich een nieuwe identiteit in het landschap van de Flevopolder. 
Een prachtig beeld waar je dag en nacht omheen kan lopen.

Harm van der Wal, 23-3-2001.


 

 

 
- Art diplomacy - 

Cultwilderness: idea's developing all directions, without any law and inconsequentially.

 

 

art diplomacy-cultwildernis, Biennnale Venetie, 2001

CONCEPT:  5000 hec. cult-wildernis.

Resume

Project ontwikkeling: 5000 hectare cult-wildernis in Nederland. 

1.     5 oktober 1997,  maak ik het eerste contract, natuur ontwikkeling is een kwestie van afspraken geworden.

2.   14 april 1999, verzend ik een 70 tal brieven: een aanzet voor 5000 hectare WILDERNIS in Nederland. Waar natuur per decreet zich 500 jaar naar eigen inzicht onophoudelijk kan ontplooien.

3.     Er volgen verschillende gesprekken in het atelier omringd door mijn tekeningen. Rutger Pontzen kunstredacteur V.N., Tineke Reijnders voorzitter AICA, docent Rietveld ac. , Frans Vera strategisch beleidsmedewerker L.N.V., Lidewijn Reckman hoofredakteur Vitrine, Henk Rampen medewerker Natuurmonumenten, Elly Stegeman , conservator Museum De Bijaard, Jerome Sijmons kunstenaar.

4.     Ik maak tekeningen in het Parc de Nacional Sierra Nevada. Oktober 1999.

5.     Op uitnodiging van Ruud Lardinois schrijf ik het artikel: Een pleidooi voor vijfduizend hectare WILDERNIS. Ontstaan van de Inner Circle en Flevowoud.

6.     24 januari  2000, eerste meeting,  Drs. Tineke Reijnders, TIM ART AGENCY Amsterdam, Ellen de Bruyne Projects Amsterdam, Ruud Lardinios ecoloog en ik .

7.     Natuur is in handen gekomen van cultuur. Contracten worden belangrijk. Aanvraag sub. Prov. Gelderland proefveldje  ( afgewezen ).

8.     10 maart 2000, onze tweede meeting, Tineke Reijnders, TIM, Ruud Lardinois en ik..

9.     30 maart 2000, Cultuur behoort 'wildernis tout court' in bescherming te nemen.

10.  Ik maak voorbereidingen voor een reis: het land van de Wilde Ezels. Veldonderzoek verstandhouding mens / wildernis.

11.  14 april 2000, onze derde meeting, Tineke Reijnders, Ruud Lardinois, Ellen De Bruyne en ik..

12.  Tim Art Agency haakt af 28-4-2000

13.  conceptuele kunst,  Sol Lewitt, Donald Judd volgens , Paul Hefting.

14.  8-5-00 harm schrijft in opdracht van Tineke: notities voor 5000 hec.Innercircle- Cult-wildernis.

15. Harm en Ruud Lardinois bezoeken park national Hainich ( midden Duitsland) 14-5-00 tot 19-5-00          

16. serie van foto’s: Lightholes, National Park Hainich, Duitsland.

17. 7-6-00 gesprek met Jan van Grunsven, academie Arnhem, uitnodiging workshop.

18. verander het concept, de vorm zal op de tekentafel ontstaan.

19. 13-6-00 schrijven P. Hefting, mysterie en kwetsbaarheid van het fysiek, laat biologen en ecologen vallen.

20. 19-6-00 meldt Tineke Reijnders en Trudy van Riemsdijk de laatste ontwikkelingen.

21. 4-7 00 Cult-wildernis reactie op schrijven van Peter Schat, NRC Handelsblad.

22. ik stuur Peter Schat overzicht 5000 hec. Wildernis in Nederland.  

23. subsidie aanvraag prov. Gelderland voor reis naar Finland, Polen, Griekenland, voeg ringen bij elkaar. Wildernis, cultuurlandschap en urbanisatie.

24. gastdocent Ac. Arnhem 10-10-2000 

25.  concept is ook op andere locatisch toepasbaar,  de stad, park, landelijke omgeving.

26. 24-11-00 verstuur het proef concept aan Prof. Antje von Greavenitz, Drs.Tineke Reijnders, Peter Schat, Jan Hoet, Ellen De Bruijne, staatssecretaris LNV Geke Faber en Prof. Arnold Heertje.

27. 16-12-00 natuurmonumenten vernietigd het onschuldige bos De Velhorst, esthetisch en ecologisch. 

28.  6-1-01, presenteer het concept Stroom, Den Haag.

29.  bespreek het concept met Tom van Gestel, SKOR

30.  14-1-01 schrijf een artikel voor NRC, concept is toegevoegd: breed kanaal en dag en nacht te zien door op regelmatige afstand lantaarnpalen te plaatsen, niet gepubliceerd.

31.  1-4-01  verstuur het concept naar: De Secretaris Generaal Joustra LNV,  Floriade 2002 John Reinhard, Kasteel Groeneveld Sim Visser.

32. telefonisch contact directeur natuur LNV. Drh. Mr. G.B. Raaphorst.

33.  24-4-01 ontvang rapport L.N.V van de secretaris- generaal Mr. T.H.J. Joustra. Mensen voor natuur, natuur voor mensen.

34. 28-5-01 ontvang rapport Natuurmonumenten van Mr. F.W.R. Evers, hoofddirecteur, Meer natuurlijke landschappen bij Natuurmonumenten..  

35. realiseer: Hoher wesen befahlen, gal. De zeven zinnen, Amulet d’Arbre.Arnhem.

36. realiseer diplomatieke dienst: Cultwilderness, idea’s developing in all direction, without any law and inconsequentially.

37. presenteer: cult-wilderness op de Biennale Venetie 2001

38  presenteer; cult-wilderness op de Liste Basel en Basel Art Fair.2001

39. presenteer, cult-wilderness op Waterproof Acooy, 2001

40. presenteer, cult-wilderness op Eindexamen AKI, 2001

41. 6-7-01, dank van het LNV: bijdrage ontwikkelingsgericht meedenken Ned. natuur. De secretaris generaal T.H.T. Joustra.

42. 10-7-01 bespreek cult-wildernis met Mascha Roessink, directeur Paviljoens, Almere.

43.  3-8-01  Max Meijer, directeur Museum v. Moderne kunst Arnhem.

44.  5-10-01 interview Rutger Pontzen, kunstredacteur Vrij Nederland

45.  1-11-01 fotosessie Hans van den Boogaard, locatie Flevoland

46.  Vrij Nederland 10 november, artikel: Flinstones van deze tijd, door Rutger Pontzen.

47.  3-12-01. Raaphorst, Mevr. Van der Aarsen. LNV. Kostenberekening project.

48. CBK Deventer, Mieke Conijn, bespreking presentatie concept

49. tentoonstelling In Nature, 4 tekeningen C.-W. Orangerie Amstelpark Amsterdam.

50. opening kooi, Kunstenlab, CBK Deventer. 6 oktober.  

 << terug <<