works

 

 2008

Series of portraits
Among artists, suicide rates are higher than in other professions ???  I am currently working on a series of portraits of artists who chose to kill themselves in 2008. They deserve a portrait.

Do you have information, 
info@harmvanderwal.nl
 

portrettenreeks
de keuze voor zelfdoding bij kunstenaars is hoger dan in andere beroepen?
Ik werk aan een portrettenreeks van kunstenaars die in 2008 hebben gekozen voor zelfdoding. Zij verdienen een portret.

Heeft u informatie:
info@harmvanderwal.nl

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Out of the shadow 

  

FOR THE CAPITALIST
Festival of Dance, Philosophy and Art.
location: Bergkerk, Deventer
Date:27-07  -  24-08-2008 

I’m organising a small but very important festival about art, dance and philosophy. 
Its a festival for capitalist and about capitalist, I hope they like it. 
The capitalist attitude is dominated by money and many other stupid things, 
its time to chance the old value’s of the capitalism. 

I like to invite you and participate at the festival. 
Art, dance and philosophy are very important issue's of life, things come together,
mind thinking, body thinking and art thinking, critical and manifest. I like that.
I hope to interest you and ask you to think how to participate? 

Location: Bergkerk, a large empty church. 
The festival starts on July 27 and ends august 24, 2008. 
The Bergkerk is located in the heart of the city Deventer. 
Its is a frequently visited location.  

Questions, please call. 06.53 27 55 93. 

Yours Sincerely,  

Harm van der Wal.  

Deventer,  31. 01. 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Voor kapitalisten

Festival door kunstenaars, denkers, dansers en choreografen

locatie: Bergkerk, Deventer

Datum: 27-07 - 24-08-2008


Grachte ..........,

Al enige tijd ben ik bezig met de voorbereidingen van een klein festival getiteld ' voor kapitalisten ' door kunstenaars, denkers, choreografen en dansers in Deventer.

Ik wil je graag uitnodigen om deel te nemen als denker aan het festival  voor kapitalisten, op 8,9 en 10 augustus in de Bergkerk te Deventer. Kunstenaars werken aan een kunstwerk, choreografen en dansers werken aan een dans en de denkers maken een redevoering.

Er ontstaat een ‘gesamtarbeid’ waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten, kennis delen, immers we hebben het over hetzelfde onderwerp ‘ de kapitalist’ maar vanuit verschillende invalshoeken.

De kapitalisten, dat is emotie,lieve woorden betekenen niets, een vreedzame wereld aanbevelen, ze heeft weinig empathie, eerst het geld dan de principes, geweld en vernedering zijn er heel normaal. 

Aanleiding voor mij om in de Bergkerk een klein festival organiseren met de titel: voor kapitalisten.
Ik vraag collega kunstenaars, denkers, choreografen en dansers:
1. hoe zij de kapitalisten van dienst kunnen zijn?
2. stap uit je schaduw.
Voorbereiding: dans, kunst en denkers hebben de mogelijkheid om vanaf  24-07 t/m. 7-08 te werken in de Bergkerk.

In het weekeinde van 8,9 en 10 augustus start het festival  ‘voor Kapitalisten’ door ......

De resultaten blijven achter in de Bergkerk en zijn te zien tot 24 augustus.

Hartelijke groet,

Harm van der Wal.